Živi da stvaraš. Stvaraj da bi živeo.

Ko smo mi?

Digital Minds je nova medijska kompanija. Ekspertski tim i najnovija tehnologija. To pružamo stvaraocima, vlasnicima sadržaja i brendovima: ljudi koji nam veruju sa svojom digitalnom buducnosti. Pravi miks usluga zahteva pravi miks sastojaka: više-platformski ekosistem, koji obeaćava najbolju produkciju i distribuciju neverovatnih digitalnih priča kroz ogromnu zajednicu.