TEHNOLOGIJA

Pametna distribucija i influencer marketing zasnovan na podacima.

BRENDOVI

Na osnovu podataka

Otkrivanje influensera & evaluacija

Predictive Influencer

Performanse

Uvid u publiku

& Brand Safety

Analitika & Trendovi

Izveštavanje

MUZIKA

Sistem otpremanja proizvodnje

Menadžment kataloga

Specijalizovani izveštaji

Paket analitike

KREATORI

Zaštita autorskih prava

Detaljna računovodstvena analitika

Masovne isplate

Alati za grupne obrade

VLASNICI SADRŽAJA

IP zaštita

Alati za menadžment sadržaja

Uvid u sadržaj performansi

Masovna optimizacija